Chương airdrop pizza đã hoàn tất và giá tạm thời được báo cáo là 8,25 USD.

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Theo tin tức của Mars Finance, UniSat đã đăng trên nền tảng X rằng tất cả các loại pizza đã được airdrop. Và theo dữ liệu ví OKX Web3, giá của Inscription pizza tạm thời được báo cáo là 8,25 USD.

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận