Năm chỉ báo số trung và dài hạn chính cho thấy BTC vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của thị trường bò này !

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Nguồn bài viết: Lookonchain

5 chỉ báo để xem liệu giá BTC đã đạt đến đỉnh của thị trường bò này hay chưa.

1. Hình ảnh cầu vồng


Biểu đồ Cầu vồng là một công cụ định giá dài hạn sử dụng đường cong tăng trưởng logarit để dự đoán biến động giá tiềm năng trong tương lai của BTC. Biểu đồ cầu vồng cho thấy bây giờ vẫn là thời điểm tốt mua vào BTC . https://blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/

2. Biểu đồ Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

≥70: BTC bị mua quá mức và có thể sớm giảm.

30: BTC đang bị bán quá mức và có thể sẽ sớm tăng.

Chỉ số RSI hiện tại là 69,93 và so với dữ liệu trước đó, có vẻ như BTC vẫn chưa đạt đến đỉnh cao.

3. Bản đồ nhiệt trung bình động 200 tuần

Bản đồ nhiệt trung bình động 200 tuần hiển thị điểm giá hiện tại có màu xanh lam, nghĩa là chưa đạt đến đỉnh giá và bây giờ là lúc nên giữ và mua vào. https://lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/

4. Giá trị tiền tệ tích lũy đốt(CVDD)

Khi giá BTC chạm đường màu xanh lá cây, giá BTC bị định giá thấp và đó là cơ hội mua vào tốt. CVDD hiện tại cho thấy dường như BTC vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. https://tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/

5. Hệ số nhân MA 2 năm

Hệ số nhân trung bình động 2 năm cho thấy giá BTC nằm ở giữa đường màu đỏ và màu xanh lá cây. Nó chưa chạm tới vạch đỏ, thị trường cũng chưa đạt đỉnh. https://lookintobitcoin.com/charts/bitcoin-investor-tool/

Khu vực:
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
26
Thêm vào Yêu thích
10
Bình luận