Ví XRP Xumm được đổi thương hiệu thành Xaman

avatar
MarsBit
2023/05/26 23:48
Theo dõi
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Nhà phát triển ví sinh thái Ripple XRPL Labs đã thông báo rằng thương hiệu ví Ripple Xumm của họ đã được nâng cấp lên Xaman. (đồng xu)

link icon
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
loading indicator
Đang tải...