Ví XRP Xumm được đổi thương hiệu thành Xaman

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Nhà phát triển ví sinh thái Ripple XRPL Labs đã thông báo rằng thương hiệu ví Ripple Xumm của họ đã được nâng cấp lên Xaman. (đồng xu)

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận