Aleo ra mắt chương trình tài trợ 1 triệu USD

avatar
ChainCatcher
2023/05/27 01:06
Theo dõi
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Aleo đã tweet để thông báo về tung ra chương trình tài trợ trị giá 1 triệu USD, mời các nhà phát triển phát triển và gửi các dự án trong giai đoạn Testnet 3 để làm phong phú thêm hệ sinh thái Aleo.

Được biết, phạm vi phần thưởng bao gồm tất cả các loại công cụ và cơ sở hạ tầng ngoại trừ trình duyệt chuỗi khối. Bao gồm ví, trình dịch ngược, plug-in IDE, thư viện GitHub, WebHooks, v.v.

link icon
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
loading indicator
Đang tải...