Curve: Nhóm Stableswap-ng mới đang ra mắt, với các tính năng mới như oracle giá

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Theo tin tức của Mars Finance, Curve Finance đã ban hành một tài liệu trên nền tảng X cho biết rằng nhóm Stableswap-ng mới đã được ra mắt với các tính năng mới sau:

- Cùng một hợp đồng hỗ trợ tối đa 8 token ;

- Swap trên Chuỗi có thể được thực hiện với số lần chuyển ít hơn mà không cần điều chỉnh hồi ;

- Giá oracle.

Hiện tại USDV.Money là một trong những người dùng.

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận