Dữ liệu: "Advertisement Investment.eth" đã lĩnh nhận 4,442 triệu airdrop BLUR và tất cả chúng đã được chuyển sang OKX

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Theo Foresight News, theo giám sát của @ai_9684xtpa, "advertising space Investment.eth" đã lĩnh nhận 4,442 triệu airdrop BLUR, trị giá 1,66 triệu đô la . Tất cả chúng đã được chuyển sang OKX. Số lượng token của địa chỉ này trong Blur airdrop quý 2 Xếp thứ 7.

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận