Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Đã đến lúc BẮT ĐẦU. Tôi vừa nhận được 3000 $BLUR từ phần thưởng Phần 2 của @BLUR_io. Phần 3 bắt đầu NGAY BÂY GIỜ và được cung cấp bởi @BLAST_L2, L2 duy nhất có lợi nhuận gốc được hỗ trợ bởi Paradigm và Standard Crypto.

Khu vực:
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận