Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

🚨 RUỘT Airdrop $TENSOR 🚨 @tensor_hq một trong những thị trường NFT hàng đầu trên Solana đã giới thiệu hệ thống điểm giống Blur để giao dịch và cung cấp thanh khoản. Điểm bổ sung khi Staking NFT Tensorian (bộ sưu tập của riêng họ) LINK (Chainlink) của chúng tôi:

Tensor | Solana's Leading NFT Marketplace
Tensor is the #1 NFT Marketplace on Solana. Backed by Placeholder VC, Solana Ventures, and Solana founders Toly and Raj.
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận