Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Blast Storm: TVL bùng nổ với bí mật và tranh cãi | CryptoSnap X Defi Cheetah Tác giả: Tiến sĩ DODO đang nghiên cứu mirror.xyz/0x70562F91075eea0f8... #Hướng dẫn tương tác#sàng lọc hàng ngày#tham gia airdrop# Airdrop Bạn nên sử dụng ví #OKXWeb3 để tham gia, ví này hỗ trợ hơn 80 chuỗi công khai không có RPC cấu hình và chế độ tùy chỉnh có thể tự do định cấu mạng thử nghiệm

Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận