Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Những người hưởng lợi từ Blast L2 là Dai và stETH - nguồn cung của cả hai đều tăng cao hơn từ quỹ trang trại đa chữ ký Trường hợp Bull cho cả hai hiện có một hướng khác. Các trang trại Token đang Bull Run (thị trường khởi sắc) giá đang tìm kiếm lợi nhuận nội sinh cho tiền ký gửi. Sẽ có rất nhiều trong số này.

Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận