Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Chúng tôi rất vui được hợp tác với @ Galxe cho chiến dịch Arbitrum STIP Blast của họ 🚀 Kết nối từ Optimism đến Arbitrum thông qua http://Jumper.exchange...">http://Jumper.exchange... để tham gia xổ số để giành phần thưởng $5000 🏆 📅 30.11.23 - 14.12.23 ➡️ galxe.com/LIFI/campaign/GCzebt...

Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận