avatar
Solana
Theo dõi
Được thành lập vào cuối năm 2017 bởi các cựu kỹ sư của Qualcomm, Intel và Dropbox, Solana là một giao Proof-of-stake tập trung vào việc cung cấp khả năng mở rộng mà không ảnh hưởng đến tính phi tập trung hoặc bảo mật. Nhiệm vụ của Solana là hỗ trợ tất cả các ứng dụng blockchain có tốc độ tăng trưởng cao và dân chủ hóa hệ thống tài chính thế giới. SOL là mã thông báo gốc của chuỗi khối Solana. Solana sử dụng thuật toán đồng thuận Proof-of-stake để khuyến khích chủ sở hữu mã thông báo xác thực giao dịch. Là một phần trong thiết kế an toàn của Solana, tất cả các khoản phí sẽ được thanh toán bằng SOL và được đốt cháy, giúp giảm tổng nguồn cung. Cơ chế SOL giảm phát này khuyến khích nhiều chủ sở hữu mã thông báo tham gia hơn, do đó tăng cường bảo mật mạng.