avatar
Avalanche
Theo dõi
Avalanche (AVAX) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2020. Avalanche có nguồn cung hiện tại là 433.146.668,1974077 với 365.113.758.1974077 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Avalanche là 21,18256824 USD và tăng 4,96 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 573 thị trường đang hoạt động với giá 520.309.090,25 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại <a href="https://avax.network/">https:// AVAX.network/</a> .