avatar
Avalanche
Theo dõi
Avalanche (AVAX) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2020. Avalanche có nguồn cung hiện tại là 431.522.623,7344094 với 354.146.443.7344094 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Avalanche là 9,11757468 USD và giảm -0,13 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 520 thị trường đang hoạt động với giá 104.727.741,05 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại <a href="https://avax.network/">https:// AVAX.network/</a> .