avatar
Yield Guild Games
Theo dõi
Yield Guild Games (YGG) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2021 và hoạt động trên nền tảng Ethereum. Yield Guild Games có nguồn cung hiện tại là 1.000.000.000 với 284.903.701.8135708 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Yield Guild Games là 0,37540975 USD và tăng 2,85 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 158 thị trường đang hoạt động với giá 62.681.128,34 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://yieldguild.io/.