avatar
JPEX
Theo dõi
JPEX (JPC) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2022 và hoạt động trên nền tảng Ethereum. JPEX có nguồn cung hiện tại là 10.000.000.000.000 với 0 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của JPEX là 0,0119792 USD và tăng 163,03 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 4 thị trường đang hoạt động với giá 138.536,03 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại https://jp-ex.io/.