avatar
Camelot Token
Theo dõi
Camelot Token (GRAIL) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Arbitrum. Camelot Token có nguồn cung hiện tại là 73.506 với 0 đang lưu hành. Giá được biết đến gần đây nhất của Camelot Token là 1.521,17110479 USD và tăng 0,09 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 43 (các) thị trường đang hoạt động với $1.037.175,90 được giao dịch trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://camelot.exchange/.