avatar
Camelot Token
Theo dõi
Camelot Token (GRAIL) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Arbitrum . Token Camelot có nguồn cung hiện tại là 73.506 với 0 mã thông báo đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Camelot Token là 870.14429904 USD và tăng 10,85 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 57 thị trường đang hoạt động với giá trị giao dịch là 620.209,02 USD trong 24 giờ qua. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại <a href="https://camelot.exchange/">https://camelot.exchange/</a> .