avatar
Blur
Theo dõi
Blur (BLUR) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Ethereum. Blur có nguồn cung hiện tại là 3.000.000.000 với 1.114.984.207.5722985 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Blur là 0,51616368 USD và giảm -2,64 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 166 thị trường đang hoạt động với giá trị giao dịch là 408.432.309,67 USD trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://blur.io/.