avatar
Token Halving
Theo dõi
Tổng số lượng phát hành của một số loại tiền điện tử bị hạn chế và lượng phát hành bổ sung sẽ giảm dần theo từng thời điểm để đảm bảo sự khan hiếm và ổn định giá trị của đồng tiền.Đây được gọi là khái niệm giảm sản xuất. Vào năm 2023, LTC và DASH sẽ bắt đầu cắt giảm sản lượng; vào năm 2024, BTC sẽ mở ra một đợt "giảm một nửa" mới.