avatar
Pepe
Theo dõi
Pepe vì đã làm cho memecoin tuyệt vời trở lại. Ra mắt bí mật mà không cần bán trước, thuế bằng 0, đốt LP và hủy bỏ hợp đồng, PEPE sẽ luôn là mã thông báo của mọi người. Địa chỉ hợp đồng: 0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933