avatar
Perpboost
Theo dõi
Perpboost (BOOST) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2023 và hoạt động trên nền tảng Base. Perpboost có nguồn cung hiện tại là 1.000.000.000 với 0 chiếc đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Perpboost là 0,00478606 USD và tăng 2,51 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 4 thị trường đang hoạt động với giá 13.336,75 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://www.perpboost.com.