avatar
Pyth Network
Theo dõi
Pyth Network (PYTH) là một loại tiền điện tử được ra mắt vào năm 2021 và hoạt động trên nền tảng Solana . Pyth Network có nguồn cung hiện tại là 10.000.000.000 với 0 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Pyth Network là 0,4185715 USD và giảm -5,56 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 70 thị trường đang hoạt động với giá 79.605.605,88 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Thông tin thêm có thể được tìm thấy tại <a href="https://pyth.network/">https://pyth.network/</a> .