avatar
Optimism
Theo dõi
Optimism (OP) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Optimism . Optimism có nguồn cung hiện tại là 4.294.967.296 với 798.517.235 đang lưu hành. Giá được biết gần đây nhất của Optimism là 1,29282665 USD và giảm -0,69 trong 24 giờ qua. Nó hiện đang được giao dịch trên 348 thị trường đang hoạt động với giá 51.445.224,63 USD được giao dịch trong 24 giờ qua. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại https://www.optimism.io/.