Biến động Bitcoin là khoảng 6%, gần mức thấp lịch sử

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Odaily News Theo Cointelegraph báo cáo Rapha Zagury, Giám đốc đầu tư của Swan Bitcoin, Bitcoin gần như không có biến động giá trong 15 ngày trước khi giảm mạnh vào ngày 7 tháng 6, với mức biến động gần mức thấp lịch sử 6%.

Khu vực:
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận