Trong bảy ngày qua, khối lượng giao dịch NFT trên Chuỗi Bitcoin đã vượt quá 46,14 triệu đô la Mỹ, đứng đầu, tăng 45,14% so với tháng trước.

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Theo tin tức của Mars Finance, dữ liệu của CryptoSlam cho thấy khối lượng giao dịch NFT trên Chuỗi Bitcoin đã vượt quá 46,14 triệu USD trong bảy ngày qua, xếp thứ nhất, với tăng 45,14%. Khối lượng giao dịch NFT trên Chuỗi Ethereum vượt quá 35,6 triệu USD, tăng 0,02% so với tháng trước, xếp thứ hai; khối lượng giao dịch NFT trên Chuỗi Polygon vượt quá 20,37 triệu USD, giảm 4,88% so với tháng trước, xếp hạng ngày thứ ba.

Khu vực:
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận