Triển vọng của CBDC khi Thượng nghị sĩ Ted Cruz đề xuất Lệnh cấm

avatar
CoinDesk
2023/03/27 22:00
Theo dõi
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Tham gia #Consensus2023, cuộc trò chuyện quan trọng nhất về tiền điện tử và Web3, diễn ra vào ngày 26-28 tháng 4 tại Austin, Texas. Vé vào...

link icon
Youtube
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
loading indicator
Đang tải...