Cá voi đã không hoạt động gần 6 năm đã chuyển gần 2.100 BTC và lợi nhuận thả nổi vượt quá 44,5 triệu USD .

avatar
Jinse Finance
2023/09/19 08:50
Theo dõi
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Theo tin tức ngày 19 tháng 9, dữ liệu cho thấy một địa chỉ cá voi Bitcoin đã không hoạt động trong gần 6 năm đã chuyển toàn bộ 2099,99 BTC(khoảng 56,309 triệu USD) mà nó nắm giữ vào lúc 06:12. Dựa trên giá hiện tại của Bitcoin, lợi nhuận thả nổi cá voi đã vượt quá 44,51 triệu USD.

link icon
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
loading indicator
Đang tải...