Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

#Bản đồ thanh khoản Bitcoin 🔥 Ở đây có những cụm khá lớn tập trung ở cả hai bên. Với tất cả những diễn biến tích cực trong vài tuần qua, tôi nghĩ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ rời khỏi vùng giá này một cách thành công. Cảm giác chung của tôi vẫn nói lên nhưng chúng ta sẽ thấy! $35K và $38K vẫn quan trọng.

Khu vực:
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
2
Thêm vào Yêu thích
1
Bình luận