#Chuỗi chéo gặp phải sự chậm trễ bất thường, MULTI giảm mạnh 20%#
Vào ngày 24 tháng 5, theo báo cáo từ nhiều cộng đồng và người dùng phương tiện truyền thông xã hội, có sự chậm trễ bất thường trong việc chuyển các quỹ Chuỗi chéo hiện tại của Multichain. Các quan chức của Multichain đã trả lời trong cộng đồng rằng việc nâng cấp các nút back-end mất nhiều thời gian hơn dự kiến và tất cả các giao dịch bị ảnh hưởng sẽ đến sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất. Tuy nhiên, theo giám sát của 0xScope, một địa chỉ bắt đầu bằng 0xb4df có liên quan đến @MultichainOrgteam đã chuyển 494.200 MULTI (trị giá 3,17 triệu đô la) cho Gate.io vào chiều ngày 24.
cập nhật
mốc thời gian
loading indicator
Loading..