Dữ liệu: BTC vượt qua 72.000 ĐÔ LA

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Theo tin tức của ChainCatcher, OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $71935,10, tăng 8,46% trong 24 giờ.

Khu vực:
Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận