avatar

#Arbitrum AirDrop ARB Token, cộng đồng mã hóa mở ra một huyền thoại mới về sự giàu có#

Vào ngày 23 tháng 3, mã thông báo Arbritrum đã chính thức được AirDrop. Theo Tổ chức Arbitrum, ARB sẽ đánh dấu quá trình chuyển đổi chính thức của Arbitrum thành một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), nghĩa là những người nắm giữ ARB sẽ có thể bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng chi phối Arbitrum One và Arbitrum Nova. Tổng số lượng mã thông báo ban đầu của ARB là 10 tỷ và AirDrop sẽ cung cấp 11,5% tổng nguồn cung cho người dùng Arbitrum đủ điều kiện
cập nhậtNổi bật
loading indicator
Đang tải...
telegram icon
line icon
copy icon
Mở App