#BLUR ra mắt airdrop mùa thứ hai, người sáng lập phát hành Layer2 Blast mới#
Vào ngày 21 tháng 11, thị trường NFT Blur thông báo rằng Phần 2 của nó đã kết thúc. Các nhà giao dịch tư cách để bắt đầu nhận airdrop Phần 2 và có 45 ngày để yêu cầu BLUR. Đồng thời, người sáng lập Blur Pacman tung ra Blast mạng Layer 2. Trên Blast, số dư của người dùng sẽ tự động gộp lãi và kiếm thêm phần thưởng Blast.
cập nhật
Nổi bật
loading indicator
Loading..